Lapsen kehitys on jatkuva ja kokonaisvaltainen tapahtuma, johon vaikuttavat monet seikat. Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista puhutaan myös paljon muiden vanhempien kanssa ja lasten taidoista voi helposti syntyä vertailua. On tärkeää muistaa, että jokainen lapsi kehittyy omaan yksilölliseen tahtiinsa.

Näiltä sivuilta voit lukea lasten kasvusta ja kehityksestä ikäkausittain. Sivustoilta löydät tietoa vauvojen, taaperoiden, leikki-, esikoulu-, ja alakouluikäisten lasten kasvusta ja kehityksestä sekä siitä, miten lasta voi näissä asioissa tukea. Kuvaukset eri vaiheista ovat yleistä tietoa eivätkä sellaisenaan kuvaa yksittäistä lasta. Sivuilta löydät tietoa  muun muassa liittyen komminikointiin, ravintoon, liikkumiseen sekä  uneen.

Löydät  sivuilta myös tietoa aihealueeseen liittyvistä palveluista sekä vinkkejä siitä, mistä voit hakea tarvittaessa lisätietoa.