Syyllisyyden kokemukset ovat tavallisia ja lapsikin voi kokea niitä voimakkaasti. Tärkeää on vapauttaa lapsi syyllisyyden tuntemuksista.

Jos perheenne kokee onnettomuuden tai tapaturman on tärkeää, että kaikki perheenjäsenet ovat mukana asian käsittelyssä. Tapahtuneesta tulee puhua myös  lapsen kanssa. Lapsi ei usein itse ota asioita puheeksi, koska näkee vanhempiensa ahdistuneisuuden. On siis tärkeää, että vanhempana itse juttelet lapsesi kanssa tapahtuneesta.

Kaikesta huolimatta tehtävänäsi on luoda lapsellesi turvallinen olo ja luottamus siihen, että lapsesi voi kokea jatkossa olevansa turvassa. Arkirutiinien säilyttäminen ennallaan luo lapsellesi turvaa. Tärkeää on, että pyydät vanhempana muiden aikuisten tukea ja apua arkeen, jos oma jaksamisesi ja tilanteesi eivät mahdollista lasten arkirutiinien jatkumista ennallaan.