Lapsen selviäminen vanhempiensa erosta ja sen aiheuttamista muutoksista riippuu paljon siitä, miten vanhempien välinen yhteistyö toimii eron jälkeen. Ero on kriisi, joka koskettaa koko perhettä. Eroa kannattaa harkita huolella ja miettiä eri vaihtoehtoja. Päätöstä harkitessa ja puolisoiden välisissä kiistoissa kannattaa hakea myös perheen ulkopuolista keskusteluapua esimerkiksi Oulun kaupungin perhepalveluista, Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemiasta tai Oulun seurakuntayhtymän perheasian neuvottelukeskuksesta, josta saa apua myös ilman kirkon jäsenyyttä.

Ero voi olla myös henkisesti tai taloudellisesti raskasta. Tarvittaessa voi hakea apua omalta terveysasemalta tai taloudellisista tukipalveluista. Haastavassa tilanteessa voi kääntyä myös Oulun kriisikeskuksen puoleen. Avio- ja avoerotilanteissa kaupungin sosiaalityöntekijöiltä ja lastenvalvojilta saa ohjeistusta ja neuvontaa käytännön asioiden järjestämisessä.

Tärkeää lapsen kannalta on se, että vanhemmat kykenevät eron jälkeen yhteistyöhön häntä koskevissa asioissa. Lapsi tarvitsee vanhempiensa aikaa, ymmärrystä, turvallisuutta ja tietoa muutoksista. Vanhempien tulee keskustella siitä, miten lapsen asiat jatkossa hoidetaan.

Etsitkö apua eroon? Allaolevasta linkistä pääset sähköiseen yhteydenottokanavaan, joka palvelee 24/7.

Tarvitsen apua eroon

Tukea eron eri vaiheisiin

Olemme koostaneet alle hyödyllisiä artikkeleita ja tukipalveluita, joista voi saada apua eron eri vaiheisiin.

Tietoa:

Vertais- ja ammattitukea:

Tietoa:

Vertais- ja ammattitukea:

Tietoa:

Vertais- ja ammattitukea nuorille:

Vertais- ja ammattitukea vanhemmille: