Kriisi voi koskettaa myös laajempaa yhteisöä, kuten perhettä ja sukua. Kun perhe kohtaa vaikeuksia, jokainen perheenjäsen tarvitsee tukea ja ymmärrystä. Aikuisen tehtävä on varmistaa, että lapsi ja nuori saavat apua sekä hankkia myös itselleen tukea ja tarvittaessa apua. Muutokset koettelevat niin henkisesti kuin fyysisesti. Asioita ei kannata jäädä miettimään yksin. Kriisissä ei pidä uskoutua omalle lapselle vaan aikuisille ystäville ja sukulaisille. Jos ongelmat eivät tahdo ratketa omin ja lähipiirin voimin, on mahdollista kääntyä vertaisryhmien tai ammatti-ihmisen puoleen.

Näille sivuille on koottu tietoa erilaisista kriisitilanteista. Löydät myös tietoa palveluista, jotka auttavat selviytymään kriiseistä ja vaikeista elämäntilanteista.

Ero lapsiperheessä

Ero on kriisi, joka koskettaa koko perhettä. Vanhempana voi huolestua siitä, mitä eron uhka ja ero merkitsee lapselle. Eroa harkittaessa tai sen koittaessa on hyvä hakea apua ja tukea myös perheen ulkopuolelta.