Asiakaspalautelomake

Kehityksen tukeminen

Lasta on hyvä kannustaa myös kotona tapahtuvien asioiden suunnitteluun. Ajattelun kehittymisen myötä harjaantuu kyky hahmottaa myös virheellisten päätösten seurauksia.

Kouluikäisellä

 • Silmän ja käden koordinaatio paranee.
 • Kehon tasapaino vahvistuu, lapsi osaa potkia palloa, hypätä narua, uida ja ajaa pyörällä.
 • Etäisyyden arvioiminen sekä käsitys oikeasta ja vasemmasta ei ole vielä selkeää.
 • Välimatkojen ymmärrys muuttuu hiljalleen vahvemmaksi.
 • Lapsi ymmärtää kellonaikoja ja hahmottaa aikaan liittyviä käsitteitä.
 • Lapsi osaa pikkuhiljaa myös harkita teon tarkoituksen näkökulmasta.
 • Noin 7-vuotiaana lapsi osaa asettua toisen asemaan, mutta lapsi on vielä melko itsekäs.
 • 9 -10-vuotias osaa hallita enemmän tunteitaan ja on epäitsekkäämpi.
 • Kaverisuhteiden merkitys korostuu. Kaverisuhteiden kautta harjoitellaan sosiaalisia taitoja.
 • Vaikeat tilanteet kannattaa keskustella läpi vaihe vaiheelta. Se opettaa lasta näkemään asioiden eri puolia.
 • Suhde aikuisiin on alakoulun alkuvaiheessa myönteinen.
 • Alakoulun loppuvaiheessa aikuisiin oleva suhde muodostuu ristiriitaisemmaksi: lapsi haluaa aikuiselta hellyyttä, mutta haluaa jo pitäytyä omassa yksityisyydessään.
 • Aikuiset alkavat olla kritiikin kohteena, varsinkin jos puheet ja teot ovat ristiriidassa keskenään.
 • Omat vanhemmat ja perheessä vietetty aika edistävät lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia.