Parenthood shapes parents’ relationship to one another as well as a parent’s relationship to their own self. Also the relationship as partners is affected by these individual changes.

Parents and other family members’ emotional skills reflect on the child’s life and the development of the child’s emotional skills. A child learns emotional skills by observing and experiencing reactions of the persons around him or her. Guiding a child in emotional skills is the duty of every adult involved in the child’s life and the siblings, too, but the main responsibility of guidance falls on the parents.

Here you can read more about growing into parenthood and parenting, family life, relationship as a couple and children’s relationship to their siblings as well as interaction and its effect on the development of a child’s emotional skills, among other things.

Äitiys

Äiti voi miettiä tulevaa äitiyttä vaihtelevin tuntein ja ajatuksin. Kokemus raskaudesta ja äitiydestä riippuu paljon tulevan äidin persoonallisuudesta, menneisyydestä, nykyisestä elämäntilanteesta.

Isyys

Isäksi tulo voi synnyttää monenlaisia tunteita. Yhtä aikaa voi olla sekä onnellinen että jännittynyt siitä, mitä elämä isänä tuo tullessaan.

Sisarussuhteet

Sisarussuhde on pitkäkestoisimpia ja lähimpiä ihmissuhteita. Se tarjoaa mahdollisuuden harjoitella tärkeitä elämisen taitoja.