A child’s development is a continuous and holistic process affected by many factors. Parents talk about the growth and development of their children and easily compare their skills and abilities. It is important, however, to remember that each child develops at his or her unique rate.

You can read about children’s growth and stages of development on these web pages. The pages cover growth and development of babies, toddlers, pre-schoolers and primary school aged children and also information about ways of supporting them. Descriptions of different stages are general information and do not, as such, apply to an individual child. The pages contain information, among other things, about communication, nutrition, exercise and sleep.

You will find also information about respective services and tips on where to search for further information.

Lapset ja media

Media on kaikkialla ja näin ollen se on myös väistämättä jo varhain osa lapsen arkea. Vanhempana sinä voit kannustaa ja rohkaista lastasi toimimaan myönteisesti, turvallisesti ja toisia huomioivasti netissä ja sosiaalisessa mediassa.

Varhainen vuorovaikutus

Koska vauva ei osaa vielä tuottaa sanoja, viestit kulkevat kasvoista kasvoihin ilmeiden ja eleiden kautta.

Uhmaikä

Uhmaikä on leikki-iässä alkava kehitysvaihe, jota tarvitaan lapsen tahdon, autonomisuuden ja hallinnantunteen kehittymiseksi.