Vanhempien Akatemia järjestää verkkoluentotilaisuuden 19.1. klo 17.30–19.30, jossa lastenpsykiatri
Jari Sinkkonen avaa lapsuuden hyvän kasvun eväitä. Mikä on turvallisen kiintymyssuhteen merkitys ja
miten lapselle kehittyy hyvä ja terve itsetunto? Lapsen ja vanhemman rento yhdessä olo ja toimivan
vuorovaikutuksen opetteleminen vahvistavat perheen hyvää ilmapiiriä. Samalla tavalla kuin rakkauden
osoittaminen, myös rajojen asettaminen on välttämätöntä lapsen kehitykselle. Sinkkonen puhuu myös
kiusaamisen kauaskantoisista seurauksista ja sukupuolen merkityksestä tärkeänä osana identiteettiä.
Tilaisuus välitetään verkon kautta suorana.
Ilmoittautumiset 18.1.2021 klo 16.00 mennessä:
https://q.surveypal.com/Jari-Sinkkonen-Onnellinen-lapsi–verkkoluento

Tervetuloa!