Vanhempien Akatemia® järjestää verkkoluennon 1-9. luokkalaisten vanhemmille sekä opettajille 25.5.2021 klo 17.00-18.30.

Koulunkäyntiin liittyvät haasteet ovat monisyisiä. Tärkeintä olisi löytää juurisyy sille, miksi koulu ei suju tai miksi kouluun on hankala mennä. Aina se ei ole helposti löydettävissä.  Haasteet voivat ilmetä esimerkiksi vetäytymisenä, levottomuutena, oppimisvaikeuksina, kaverihaasteina, ahdistuneisuutena tai poissaoloina. Haasteissa ei tarvitse jäädä yksin – koulun ja kodin välisellä toimivalla yhteistyöllä pyritään takaaman, että jokainen oppilas saa tarpeidensa mukaista ohjausta ja tukea – yhteistyö edistää lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä.

Asiantuntija puheenvuoron alustuksessa pitää Miia Mämmelä, erityisluokanopettaja/rehtori koulukoti Tuumaa Education Oy:stä. Laajaan teemaan pureudutaan alustuksen jälkeen paneelikeskustelun muodossa, johon osallistujat voivat kirjoittaa kysymyksiä Padlet-alustan kautta. Keskustelemassa mukana ovat Metsokankaan koulun henkilökunnan edustaja sekä Aslak Rantakokko Suomen Vanhempainliitosta ja Maarit Niittykoski Oulun alueellisesta vanhempainyhdistyksestä.

Käsiteltäviä teemoja ovat:

– Myönteiset kasvatusmenetelmät kouluhaasteiden keinovalikkoon kotiin ja kouluun!

– Kodin ja koulun yhteistyön mahdollisuudet kouluhaasteiden tukemisessa

– ”Wilma paukkuu” – miten katkaista negatiivinen kierre kodin ja koulun välisessä vuorovaikutuksessa?

Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollista jättää kysymyksiä, ajatuksia ja pohdintoja illan teemaan liittyen. Nämä pyritään huomioimaan luennon sisällössä.

Ilmoittautumiset 21.5.2021 mennessä osoitteessa: https://q.surveypal.com/%E2%80%9DMiten-tukea-kouluhaasteissa-%E2%80%9D-%E2%80%93-vanhemmuuden-ja-opettajuuden-valimaastossa–verkkoluento-11.5.2021