Luennolla käsiteltäviä teemoja ovat:
– Uhmaikä ja tahtoikä kehitysvaiheena
– Lapsen tunteet – vanhemman tunteet
– Miten toimia arjen haastavissa tilanteissa?
– Mitä 1–3-vuotias lapsi tarvitsee vanhemmalta?

Luennoitsijana toimii Essi Niemi, Lapsiperhetyön-
ja varhaiskasvatuksen asiantuntija KM.

Ilmoittautumisenyhteydessä on mahdollista jättää
kysymyksiä, ajatuksia ja pohdintoja illan teemaan
liittyen. Nämä pyritään huomioimaan luennon
sisällössä.

Ilmoittautumiset 27.4.2021 mennessä:

https://q.surveypal.com/Arki-uhmaikaisen-lapsen-kanssa–verkkoluento-29.4.2021/0

Lisätietoa: essi.niemi@nuortenystavat.fi ja p. 044
7341 435 tai
vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi