Kaikki perheen asiat samassa paikassa

Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki perheen olennaiset tärkeät asiat nyt Oulun uudessa lapsuus.ouka.fi palvelussa.

6aika Avoin osallisuus ja asiakkuus Vipuvoimaa EU:lta Euroopan aluekehitysrahasto

Haastavat tilanteet lapsen kanssa – yleisöluento 20.11. klo 14-16.

Vanhempien akatemia järjestää luentotilaisuuden ”Haastavat tilaisuudet lapsen kanssa” alakoululaisten lasten vanhemmille. Tilaisuuden tavoitteena on tarjota vanhemmille ajankohtaista tietoa ja näkökulmia haastavissa tilanteissa lasten kanssa toimimiseen. Vanhemmuuteen kuuluu paljon iloa ja rakkautta, mutta myös lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä temperamenttityyliin liittyviä haasteita…

Lasten oikeuksien tapahtuma Ainolan puistossa 24.11. klo 12-16.

Lasten oikeuksien tapahtumassa tuodaan esille lapsen oikeuksia mukavalla toiminnallisella tavalla. Tapahtumassa on toimintapisteitä, joita voi vapaasti kiertää yksin, kaverin kanssa tai koko perheen kanssa. Tapahtuman järjestävät Oulun kaupunki ja oululaiset järjestöt yhteistyössä. Tapahtuman aikana Pohjois-Pohjanmaan museoon pääsevät yli 18-vuotiaat ryhmälipun hinnalla eli…

Satujen Saaret Avaruudessa! Erityislapsiperheille suunnattu koko perheen seikkailupäivä lauantaina 24.11.

Satujen Saaret Avaruudessa! Erityislapsiperheille suunnattu koko perheen seikkailupäivä lauantaina 24.11. klo 10-15.15 OAMK:n sosiaali- ja terveysalan…

Syksyn Lapanen – toiminta on käynnistynyt

Lapanen on toimintaa, jonka tarkoituksena on lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla.  Syksyn toiminta on käynnistynyt! Lapanen – syksy 2018…

Lapsen oikeudet

  Kun lapsen oikeudet toteutuvat, lapset saavat kasvaa ja käydä koulua terveenä, pelkäämättä väkivaltaa ja riistoa. Tämä on välttämätön edellytys kehitykselle kaikkialla maailmassa. Sopimuksessa on neljä yleistä periaatetta: Syrjimättömyys (artikla 2) Lapsen edun huomioiminen (artikla 3) Oikeus elämään ja kehittymiseen…

Lapset ja media

Lapsi on kiinnostunut erilaisista medioista jo varhain, minkä vuoksi aikuisen on tärkeää tukea ja rajoittaa lapsen median käyttöä. Aikuisen tulee määrittää, millainen median käyttö on sopivaa ja missä määrin.

Liikunta- ja harrastuspalvelut

Oulussa on paljon erityyppisiä harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisillä lapsille. Tutustu koottuihin liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin täältä.

Liikunta

Lapsen käsitys liikkumisesta on laaja ja vanhempien tärkeä tehtävä on tukea lapsensa kehitystä luomalla hänelle monipuolisia mahdollisuuksia toteuttaa luontaista liikkumishaluaan ja toimia itse taustatukena, ohjaajana ja mallina. Alle kouluikäisellä lapsella ei tarvitse olla vakituista harrastusta. Tärkeintä on liikunnan ja tekemisen…

Sisarussuhteet

Parhaimmillaan sisarusten väliset suhteet tarjoavat toveruutta, turvaa, kiintymystä ja yhteen kuulumista. Sisaruksia yhdistävät yhteiset kokemukset ja muistot. Jokaisella on kuitenkin myös omat kokemuksensa ja muistonsa, joihin vaikuttavat perheenjäsenten väliset suhteet. Sisaruussuhteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat sisarusten ikä, ikäero, sukupuoli, syntymäjärjestys ja…

Aikajana

Aikajanasta löydät ajankohtaisia asioita matkalla raskaudesta 6-vuotiaan lapsen elämään.

Vapaat ja etuudet

Vanhempainvapaa Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Vanhempainvapaata voi pitää sekä isä että äiti. Vanhempainvapaan pituus on 158 arkipäivää. Isä ja äiti voivat pitää vanhempainvapaata vuorotellen, enintään kahtena vähintään 12 arkipäivän mittaisena jaksona. monikkoperheitä lukuun ottamatta ei kuitenkaan yhtä aikaa. osittaista vanhempainvapaata…

Vanhempien voimavarat ja jaksaminen

Uuden vauvan tulo perheeseen vaatii koko perheeltä voimavaroja. Vanhemman oma jaksaminen ja hyvinvointi voivat jäädä taka-alalle.