Kaikki perheen asiat samassa paikassa

Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki perheen olennaiset tärkeät asiat nyt Oulun uudessa lapsuus.ouka.fi palvelussa.

6aika Avoin osallisuus ja asiakkuus Vipuvoimaa EU:lta Euroopan aluekehitysrahasto

ILMAINEN VERKKOTILAISUUS vanhemmille ja ammattilaisille TI 25.5.2021: ”Miten tukea lasta kouluhaasteissa?”

Vanhempien Akatemia® järjestää verkkoluennon 1-9. luokkalaisten vanhemmille sekä opettajille 25.5.2021 klo 17.00-18.30. Koulunkäyntiin liittyvät haasteet ovat monisyisiä. Tärkeintä olisi löytää juurisyy sille, miksi koulu ei suju tai miksi kouluun on hankala mennä. Aina se ei ole helposti löydettävissä.  Haasteet voivat…

ENSITIETOA VANHEMMILLE ADHD -ARKEEN, verkkokurssi 4 -12 vuotiaiden lasten vanhemmille

Vanhempien Akatemia® järjestää maksuttoman verkkokurssin vanhemmille, joiden 4–12 -vuotiaalla lapsella on ADHD. Verkkokurssin aikana käydään läpi 15 arkea helpottavaa strategiaa ja jokainen kurssille osallistunut vanhempi saa sähköisen oppaan. Ryhmäkertojen sisällöt: 1. Hyvä tietää ADHD:stä 2. ADHD perheessä…

Oulussa lapsiperheet saavat halutessaan tukea ilmaisen verkkokurssin muodossa

Oulun kaupunki tarjoaa 0-16-vuotiaiden lasten perheille ilmaiseksi mahdollisuuden osallistua Perhepolku®-verkkokurssille. Verkkokurssin tavoitteena on vahvistaa vanhemman myötätuntoa itseään kohtaan sekä tukea myötätuntoista vuorovaikutusta parisuhteessa ja perheessä. Myötätunto itseä kohtaan vähentää tutkitusti ahdistusta, masennusta ja stressiä. Se vahvistaa parisuhteen vuorovaikutusta sekä tukee…

ISÄT JA MUKSUT -RYHMÄ VERKOSSA

Vanhempien Akatemia® järjestää 2-3 -vuotiaiden lasten isille ja lapsille Isät ja Muksut -verkkoryhmän. Ryhmän tarkoituksena on vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä myönteistä vuorovaikutusta sekä antaa työkaluja lapsen tunnetaitojen opettelun tukemiseen arjessa. Kokoontumiset verkossa maanantaisin 3.-24.5.2021 välisellä ajalla seuraavasti:…

Lapsen oikeudet

  Kun lapsen oikeudet toteutuvat, lapset saavat kasvaa ja käydä koulua terveenä, pelkäämättä väkivaltaa ja riistoa. Tämä on välttämätön edellytys kehitykselle kaikkialla maailmassa. Sopimuksessa on neljä yleistä periaatetta: Syrjimättömyys (artikla 2) Lapsen edun huomioiminen (artikla 3) Oikeus elämään ja kehittymiseen…

Kun koulun aloittaminen huolestuttaa

Tärkeää: Lapsi on kiinnostunut asioiden oppimisesta, on tottunut käyttämään kynää, on kiinnostunut kirjaimista ja numeroista ja hänellä on kielellisiä valmiuksia kuten tarvittava sanavarasto ja kyky jäsentää ja ymmärtää kuulemaansa. Tiedollisten ja taidollisten ominaisuuksien lisäksi oppimisvalmiuteen liittyy riittävä sosiaalinen ja tunne-elämän kypsyys,…

Liikunta- ja harrastuspalvelut

Oulussa on paljon erityyppisiä harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisillä lapsille. Tutustu koottuihin liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin täältä.

Kielellinen kehitys

Syntymän jälkeen vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutus luo perustan puheen ja kielen oppimiselle. Lapsi oppii puheen arjen vuorovaikutustilanteissa; hänelle puhumalla ja häntä kuuntelemalla, hänelle vastaamalla ja häneltä kysymällä. Myös yhdessä leikkiminen, pelaaminen, laulaminen ja lukeminen tukevat puheen ja kielen kehitystä.

Aikajana

Aikajanasta löydät ajankohtaisia asioita matkalla raskaudesta 6-vuotiaan lapsen elämään.

Vapaat ja etuudet

Vanhempainvapaa Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Vanhempainvapaata voi pitää sekä isä että äiti. Vanhempainvapaan pituus on 158 arkipäivää. Isä ja äiti voivat pitää vanhempainvapaata vuorotellen, enintään kahtena vähintään 12 arkipäivän mittaisena jaksona. monikkoperheitä lukuun ottamatta ei kuitenkaan yhtä aikaa. osittaista vanhempainvapaata…

Kerhot ja tapahtumat

Mietityttääkö?

Usein vanhemmat miettivät lapsen kasvatukseen ja kehitykseen liittyviä asioita, mutta myös eri kehitysvaiheiden tuomien haasteiden kohtaaminen sekä erityistarpeet ovat tilanteita joissa vanhemmilla herää kysymyksiä. Tästä osiosta löydät tietoa ja ohjausta mietityttävistä asioista, joita lapsen eri ikäkausien aikana voi tulla vastaan.